Circle Image
verified

夏轶男
地产经纪

大多伦多Top 1%全职经纪 | 买卖租赁投资一条龙服务 | 地产投资课程高校讲师 | 公私校专家 | 现房买卖冠军 |

楼花专家 | 商业地产 

17年专业房东经验 | 服务宗旨: 事无大小,全心全意

 6478248337 微信 ID: windysummer  yinan.realtor@gmail.com   https://www.yinanxia.com/  Loading images ...